Sıcak Daldırma (Galvaniz) Kaplama

TS 9I4 EN ISO I46I Standartlarındaki bu kaplama metodunda, demir esaslı kaynaklı ve şekilleririlerek son biçimini almış malzeme erimiş haldeki çinko banyosuna daldırılarak yüzeyindeki çinko-demir alaşımında korozyona karşı koruyucu bir kaplama elde edilir.

Sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplamada erimiş çinkoya batırılan çelik malzemenin tüm yüzeyleri en kritik noktalara kadar “keskin köşeler, kesim yerleri , delik yüzeyleri,boşluklar” çinko kaplanır.

Önceleri parlak bir görünüşe sahip olan kaplama yüzeyi zamanla matlaşarak mat gri renkte koruyucu bir çinko tabakası oluşur.

detay sıcak